Allmänna villkor

 1. All åkning sker på egen risk.
 2. Åldersgräns för att hyra segway hos oss är 18 år. (12-18 år i målsmans sällskap).
  Maxvikt 120 kg
  Nolltolerans vad gäller alkohol och andra droger
 3. Hyrestagaren ansvarar för:
  * Skada på hyresobjekt, egendom eller 3:e person
  * Stöld eller förlust av hyresobjekt till fullvärde
  * Hyresobjekten får icke vidareuthyras, utlånas, pantsättas, överlåtas eller på annat sätt avhändas
  * Hyrestagaren ansvarar för att hyresobjektet återlämnas i samma skick och på samma plats som vid utlämnandet
  * Om hyresobjektet ej återlämnas på avtalad tid utgår en förseningsavgift på 195 Kr per påbörjad kvart